Impreza WordPress theme

Impreza WordPress theme
Theme Name:Impreza
Author:UpSolution
Theme Used on:47 websites
Theme Folder:impreza2
Last Version:5.3.1
Author Homepage:
Theme Homepage:

Impreza WordPress theme. Multi-Purpose Creative WordPress Theme.