Parallax premium WordPress theme

Parallax premium WordPress theme
Theme Name:Parallax
Author:Themify
Theme Used on:6 websites
Theme Folder:parallax2
Last Version:1.7.6
Author Homepage:
Theme Homepage:

Parallax premium WordPress theme. Created by Themify.