SANGO WordPress theme design

SANGO WordPress theme design
Theme Name:SANGO
Author:SARUWAKA
Theme Used on:3 797 websites
Theme Folder:sango-theme
Last Version:1.5
Author Homepage:
Theme Homepage:

SANGO WordPress theme design. SANGO??????????????????????????????????