Theme WordPress Sydney Ten Child

Theme WordPress Sydney Ten Child
Theme Name:Sydney Ten Child
Author:Blokhin Vladimir Anylex
Theme Used on:2 websites
Theme Folder:sydney-child
Last Version:-
Author Homepage:-
Theme Homepage:-

Theme WordPress Sydney Ten Child.