Razor WordPress theme - WordPress site: theperfectweddingday.co.uk

Razor WordPress theme - theperfectweddingday.co.uk

The Perfect Wedding Day – Wedding Video Production

Detected WordPress Theme

WP theme Razor
Theme Name:Razor
Author:Bebel & Parallelus & Gizmo
Theme Used on:200 websites
Theme Folder:parallelus-razor
Last Version:1.1.8
Author Homepage:
Theme Homepage:

WP theme Razor. A clean professional WordPress theme.


Detected WordPress Plugin

Free WordPress WooCommerce plugin 1 255 013
Free

WooCommerce

by Automattic
WooCommerce is a free eCommerce plugin that allows you to sell anything, beautifully. Built to integrate seamlessly with WordPress, WooCommerce is the world’s favorite eCommerce...

Other WP theme Razor websites

Razor best WordPress template - akma.ch
WordPress theme Razor - powertheshell.com/psconf2015/wpk2015materials
Theme WordPress Razor - xerebral.com.au
Razor WordPress theme - usecloud.net