Apollo Child Theme template WordPress

Apollo Child Theme template WordPress
Theme Name:Apollo Child Theme
Author:The Catalyst Team
Theme Used on:17 websites
Theme Folder:apollo-catalyst
Last Version:1.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Apollo Child Theme template WordPress. Apollo is a flexible Widget-ready child theme developed for the Catalyst Theme Framework.