Boroda WordPress template

Boroda WordPress template
Theme Name:Boroda
Author:GuRoN
Theme Used on:53 websites
Theme Folder:boroda
Last Version:1.3.8
Author Homepage:
Theme Homepage:

Boroda WordPress template. Boroda - Responsive Theme For WordPress