Dixie WordPress blog template

Dixie WordPress blog template
Theme Name:Dixie
Author:David Rozando
Theme Used on:65 websites
Theme Folder:dixie
Last Version:1.4
Author Homepage:
Theme Homepage:

Dixie WordPress blog template. A Responsive Wordpress Blog Theme