Emporia theme WordPress

Emporia theme WordPress
Theme Name:Emporia
Author:Graph Paper Press
Theme Used on:167 websites
Theme Folder:emporia
Last Version:2.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Emporia theme WordPress. A child theme for Base theme framework.