Foxy WordPress theme design

Foxy WordPress theme design
10% OFF!10% OFF! - Click to copy & visit
Theme Name:Foxy
Author:Elegant Themes
Theme Used on:4 718 websites
Theme Folder:foxy
Last Version:2.2.4
Author Homepage:
Theme Homepage:

Foxy WordPress theme design. 2 Column theme from Elegant Themes