Impacto Child WordPress theme

Impacto Child WordPress theme
Theme Name:Impacto Child
Author:Simple Themes
Theme Used on:68 websites
Theme Folder:impacto-child
Last Version:5.1
Author Homepage:
Theme Homepage:

Impacto Child WordPress theme. Child theme for the Impacto Theme