Impreza WordPress theme

Impreza WordPress theme
Theme Name:Impreza
Author:UpSolution
Theme Used on:49 websites
Theme Folder:impreza2
Last Version:5.0.1
Author Homepage:
Theme Homepage:

Impreza WordPress theme. Multi-Purpose Creative WordPress Theme.