INOVADO WordPress theme

INOVADO WordPress theme
Theme Name:INOVADO
Author:minti
Theme Used on:8 920 websites
Theme Folder:inovado
Last Version:2.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

INOVADO WordPress theme. An Ultra Responsive WordPress Theme by minti