iTheme2 Child WordPress theme

iTheme2 Child WordPress theme
Theme Name:iTheme2 Child
Author:Child Theme Configurator
Theme Used on:29 websites
Theme Folder:itheme2-child
Last Version:1.0.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

iTheme2 Child WordPress theme. Child theme for itheme2 theme