Kapital WordPress theme

Kapital WordPress theme
Theme Name:Kapital
Author:Ninzio Team
Theme Used on:309 websites
Theme Folder:kapital
Last Version:3.6
Author Homepage:
Theme Homepage:

Kapital WordPress theme. Kapital Multipurpose Responsive Retina-Ready Wordpress Premium Theme