Libero WordPress theme design

Libero WordPress theme design
Theme Name:Libero
Author:Mikado Themes
Theme Used on:735 websites
Theme Folder:libero
Last Version:1.8
Author Homepage:
Theme Homepage:

Libero WordPress theme design. A Theme for Lawyers and Law Firms