Auxane Opticiens WordPress theme

Auxane Opticiens WordPress theme
Theme Name:Auxane Opticiens
Author:Germain Fardoux, Yann Dubois
Theme Used on:123 websites
Theme Folder:lmv
Last Version:0.1.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Auxane Opticiens WordPress theme. Child theme for the Twenty Twelve theme