Mesmerize Child theme of mesmerize WordPress website template

Mesmerize Child theme of mesmerize WordPress website template
Theme Name:Mesmerize Child theme of mesmerize
Author:Horea Radu
Theme Used on:3 websites
Theme Folder:mesmerize-child-theme
Last Version:1.6.77
Author Homepage:-
Theme Homepage:-

Mesmerize Child theme of mesmerize WordPress website template. Child theme of mesmerize theme for the Mesmerize theme