Metrika WordPress template

Metrika WordPress template
Theme Name:Metrika
Author:InfoStyle
Theme Used on:186 websites
Theme Folder:metrika
Last Version:2.3.7
Author Homepage:
Theme Homepage:

Metrika WordPress template. Metrika ? a modern, dynamic, high-quality OnePage wordpress theme.