Osmosis WordPress theme design

Osmosis WordPress theme design
Theme Name:Osmosis
Author:Greatives Team
Theme Used on:2 391 websites
Theme Folder:osmosis
Last Version:2.7.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Osmosis WordPress theme design. Responsive Multi-Purpose Theme