SANGO WordPress theme design

SANGO WordPress theme design
Theme Name:SANGO
Author:SARUWAKA
Theme Used on:3 577 websites
Theme Folder:sango-theme
Last Version:1.8.3
Author Homepage:
Theme Homepage:

SANGO WordPress theme design. SANGO??????????????????????????????????