Terminus WordPress shopping theme

Terminus WordPress shopping theme
Theme Name:Terminus
Author:Designed by monkeysan
Theme Used on:70 websites
Theme Folder:terminus
Last Version:1.4.3
Author Homepage:
Theme Homepage:

Terminus WordPress shopping theme. Terminus Premium eCommerce WordPress Theme.