WordPress theme DPR Bruno Child

WordPress theme DPR Bruno Child
Theme Name:DPR Bruno Child
Author:DynamicPress
Theme Used on:9 websites
Theme Folder:dpr-bruno-child
Last Version:1.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

WordPress theme DPR Bruno Child. Child theme for the Bruno theme