Xerxes premium WordPress theme

Xerxes premium WordPress theme
Theme Name:Xerxes
Author:Fabthemes
Theme Used on:75 websites
Theme Folder:xerxes
Last Version:1.2
Author Homepage:
Theme Homepage:-

Xerxes premium WordPress theme. Free WordPress theme released by fabthemes.com