ZERO WordPress theme

ZERO WordPress theme
Theme Name:ZERO
Author:Design Plus
Theme Used on:56 websites
Theme Folder:zero_tcd055
Last Version:1.2
Author Homepage:
Theme Homepage:-

ZERO WordPress theme. WordPress????ZERO?