Meritorious WordPress template

Meritorious WordPress template
Theme Name:Meritorious
Author:Benjamin Lu
Theme Used on:55 websites
Theme Folder:meritorious
Last Version:1.0.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Meritorious WordPress template. Meritorious is a theme that allows you to write anything you want.